Monday, August 10, 2009

Tera hogya

Tu woh zalim jo dil mai reh ker bhi mera na ban saka Ghalib,
Aur dil woh kafir jo mujh mai reh ker bhi tera hogya.

No comments:

Post a Comment