Tuesday, June 03, 2008

Too hi hai

Andheri raat hai, saaya tu ho nahi sakta,
Yeh too hi hai jo meray sath sath chalta hai!

1 comment: